Terveysrekisteri

Suomen Kissaliiton Terveys- ja hyvinvointitoimikunnan (THT) suosituksesta Norjalainen metsäkissa ry aloittaa uudelleen kissojen terveystulosten keräämisen. Rekisteriin kerätään kissojen HCM-ultraustuloksia sekä GSD IV ja BAER-testien tuloksia. Rekisteri on julkisesti nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla Excel-taulukkona. Uuden terveysrekisterin pohjana on aiempina vuosina kerätty HCM-rekisteri. Tuolloin rekisteriin kirjatut tulokset ovat edelleen tallessa, eikä niitä tarvitse lähettää uudelleen. HCM-ultrausten osalta julkiseen taulukkoon tulee näkyviin kissan nimi, tutkimuspäivämäärä (tai päivämäärät, mikäli kissa on tutkittu useaan kertaan) ja tulos.

Uutena rekisteriin lisätään myös GSD IV -geenitestin ja BAER-kuulotestin tuloksia. Rekisteriin kirjataan vain tulokset, joista on toimitettu kopio virallisesta lausunnosta: HCM-ultrauslomake, laboratorion tuloslomake GSD IV -statuksesta tai eläinlääkärin lausunto BAER-testin tuloksesta. GSD IV -testistä ei tarvitse lähettää eläinlääkärin DNA-näytteenottotodistusta.

Hyväksymme myös muiden kuin PawPeds-ohjelmassa olevien eläinlääkäreiden HCM-ultraustuloksia. Tulokset lähetetään joko kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle. Kissojen terveystulosten rekisteröinti ja arkistointi on tärkeää: Tällä tavoin saamme koottua helposti saatavilla olevaan ja luettavaan muotoon tietoa esimerkiksi eri linjojen HCM-tilanteesta. Yhdistys arkistoi kaikki toimitetut tuloslomakkeet, mutta ei luovuta kopioita eteenpäin yksityishenkilöille. Lähettäessään tulokset terveysrekisteriin kissan omistaja antaa yhdistykselle luvan käyttää tietoja virallisiin rodun terveyttä edistäviin toimenpiteisiin.

Rekisterin ylläpitäjänä toimii:

Henriikka Neittaanmäki
Tilanhoitajankaari 14 C 44
00790 HELSINKI
e-mail: henriikka.neittaanmaki@gmail.com
puh. 040 717 6192

Terveysrekisteri (Excel-tiedosto, päivitetty 24.01.2016)

 

Uusi rekisteröintisääntö

1.1.2018 alkaen siitokseen/kasvatukseen käytettävistä norjalaisista metsäkissoista täytyy
toimittaa virallinen, eläinlääkärin tekemä, yksilöity sydänultraustodistus Suomen Kissaliittoon
ennen astutusta. Ultraus on tehtävä tunnistusmerkitystä kissasta. Tuloksen on oltava normaali
kaikkien sydänsairauksien osalta. Sydänultra on tehtävä sydänsairauksiin perehtyneellä eläinlääkärillä, laitteella jonka teho on min.7,5MHz.

Sydänultratulokset ovat voimassa seuraavasti: Alle 1-vuotiaana tehty sydänultra on voimassa 12 kk tutkimushetkestä. Yli 1-vuotiaana tehty sydänultra on voimassa 36 kk tutkimushetkestä. Mikäli ultra tehdään yli 5-vuotiaalle kissalle, se on voimassa kissan eliniän.

MITEN TOIMIN KÄYTÄNNÖSSÄ?

 

Kasvatuksen tavoiteohjelma

Kasvatuksen tavoiteohjelma (avautuu pdf-muodossa)sisältää tietoa mm. rodun ja yhdistyksen historiasta, terveydestä, rodun tilanteesta Suomessa ja maailmalla sekä tavoitteita tulevalle toiminnalle.


HCM

Hypertrofinen kardiomyopatia (HCM) on kissojen yleisin sydänsairaus, jota esiintyy kaikilla kissoilla aina tavallisista kotikissoista lähtien. Sairaus on perinnöllinen. Lisätietoa sydänsairaudesta sekä testatuista kissoista sukutaulutietojen kera löytyy http://pawpeds.com/-sivuilta.

 

Ruumiinavausten tukeminen

Yhdistys tukee rekisteröityjen norjalaisten metsäkissojen ruumiinavauksia, jotta rodun terveydestä saataisiin kattavampaa tietoa. Ohjeet ja tarkempaa tietoa tällä sivulla.

 

Aikuisen ja ikääntyvän kissan sydänultrauksen tukeminen

Norjalainen metsäkissa ry tukee aikuisten ja ikääntyvien norjalaisten metsäkissojen sydämen ultrausta 1.1.2017 alkaen. Ohjeet ja tarkempaa tietoa tällä sivulla.

 

Yhdistyksen tuki DNA-verinäytteenottoon

Yhdistys tukee Kissangeenit DNA-näytteenottoa 10 eur/norjalainen metsäkissa. Ohjeet ja tarkempaa tietoa tällä sivulla.

 

 

 

© Norjalainen Metsäkissa Ry
Perustettu 1989
Lisätietoja osoitteesta info@norjalainenmetsakissa.fi
Web-design Marika Lahti