Uusien kotisivujen myötä kasvattajan Online on poistunut käytöstä ja tilalle tulee ihminen eli pentulistan ylläpitäjä. Listan ylläpitäjän työtä
helpottaaksemme kasvattajilta edellytetään seuraavia ehtoja:

1) Kasvattajan on oltava Norjalainen metsäkissa ry:n jäsen ja hänen on maksettava 20 euron kasvattajan palvelumaksu, jolla saa yhteystiedot kasvattajalistalle ja pentueet pentulistalle.

2) Pentueen voi ilmoittaa listalle vasta syntymän jälkeen.

3) Terveystutkimusten tulokset ovat Kissaliiton Omakissan julkisessa näkymässä.

a. Molempien vanhempien terveystutkimukset pitää olla Omakissan julkisessa näkymässä ennen pentueen ilmoittamista pentulistalle. Pentueita, joiden vanhempien terveystutkimustietoja ei ole Omakissassa, ei julkaista!

b. Poikkeuksena: Kissaliiton ulkopuolisten urosten terveystuloksista on toimitettava todistukset pentulistan ylläpitäjälle. (Mielellään pdf-tallenteena.)

c. Terveystutkimuksilla tarkoitetaan Kissaliiton vaatimia norjalaisille metsäkissoille pakollisia testejä sydänultra ja GSD IV sekä
Kissaliiton yleisiä pakollisia testejä: napatyrä, valkoisen kissan kuulotodistus sekä kivestodistus


4) Mikäli kasvattaja on teetättänyt muitakin terveystestejä, voi niistä mainita emon/isän nimen jälkeen.

5) Pentueet julkaistaan pentulistalla ikäjärjestyksessä siten, että listan ylimpänä on aina vanhin pentue ja viimeksi syntynyt on listan alimpana.

6) Kasvattaja sitoutuu ilmoittamaan ylläpitäjälle, että mitkä pennut ovat vielä varattavissa/vapaina. Kasvattaja sitoutuu myös ilmoittamaan ylläpitäjälle, kun koko pentue on löytänyt uudet kodit.

7) Pentue poistetaan listalta viimeistään, kun se täyttää 7 kk.


Siirtymäaika: Jotta kasvattajilla on aikaa noudattaa yllä mainittuja ehtoja, on nykyisten pentulistalla olevien pentueiden vanhempien
terveystietojen toimittamisessa Kissaliiton Omakissaan siirtymäaika. Pentueen vanhempien terveystiedot pitää olla Omakissassa 1.10.2018 alkaen. Mikäli näin ei ole, poistetaan pentue listalta.