Rodulla pakollisia testausvaateita ovat GSD IV geenitesti ja sydänultra.

GSD IV:
Norjalaisilla metsäkissoilla voidaan tavata sokeriaineenvaihduntaan vaikuttava perinnöllinen sairaus GSD (glycogen storage disease), joka yleensä johtaa sairastuneen yksilön kuolemaan jo nuorena. Toistaiseksi kissoissa on tavattu GSD variantti IV, jota ihmisellä kutsutaan myös nimellä Andersenin tauti. Onneksemme taudin tutkimiseen on geenitestaus, joka on luotettava. Tutkimus tehdään kissan verinäytteestä. Kasvattajat tutkituttavat myös GSD IV:n ennen kissan käyttöä kasvatukseen ja kasvattavat vain ”puhtaan” tuloksen saaneilla kissoilla. Näin vielä harvinaisen taudin leviäminen rodussa saadaan estettyä.

Sydänultra:
Yhdistyksen jäsenkokous päätti syksyllä 2016 tehdä Suomen Kissaliitolle ehdotuksen, että sydänultraus tulisi norjalaisille metsäkissoille pakolliseksi. Kissaliitto hyväksyi kevään 2017 liittokokouksessa Norjalainen metsäkissa ry ehdotuksen.
1.1.2018 alkaen siitokseen/kasvatukseen käytettävistä norjalaisista metsäkissoista täytyy toimittaa virallinen, eläinlääkärin tekemä, yksilöity sydänultraustodistus Suomen Kissaliittoon ennen astutusta. Ultraus on tehtävä tunnistusmerkitystä kissasta. Tuloksen on oltava normaali kaikkien sydänsairauksien osalta. Sydänultra on tehtävä sydänsairauksiin perehtyneellä eläinlääkärillä, laitteella jonka teho on min.7,5MHz. Sydänultratulokset ovat voimassa seuraavasti: Alle 1-vuotiaana tehty sydänultra on voimassa 12 kk tutkimushetkestä. Yli 1-vuotiaana tehty sydänultra on voimassa 36 kk tutkimushetkestä. Mikäli ultra tehdään yli 5-vuotiaalle kissalle, se on voimassa kissan eliniän.

Voit täyttää ja tulostaa PawPeds-lomakkeen täällä ennen sydänultrausta.

Valkoisten kissojen tulee olla kuulevia ja siitä vaaditaan todistus. Kissaliiton taholta on myös testaussuosituksia, joita monet rotumme kasvattajista noudattavat. Testauksista saa kirjallisen todistuksen, joka on kasvattajalla nähtävissä. Usein kasvattaja liittää siitä kopion pennun luovutuspapereihin.

Kaikkia rotuja koskevat testaussuositukset ovat FeLV- ja FIV –testit, jotka tutkitaan kissasta otetusta verinäytteestä. FeLV on kissan leukemiavirus. FIV-virusta verrataan kansankielessä ihmisen HIV:iin. Testaussuositus naaraille on ennen jokaista astutusta ja siitosuroksille vähintään kerran vuodessa.

Ensimmäisestä verinäytteestä yleensä tutkitaan myös kissan veriryhmä, jolla saattaa olla merkitystä syntyvien pentujen kehityksessä. Veriryhmä määritellään vain kerran, koska se pysyy samana koko kissan elinajan.

Kissoja tutkitaan myös tarttuvien ihosienten varalta (microsporum canis). Sienitestit ovat tarpeellisia varsinkin tuontikissojen kohdalla ennen heidän sijoittamista muiden kissojen joukkoon.

FIFen Terveys ja hyvinvointitoimikunta suosittelee norjalaisille metsäkissoille myös röntgenkuvausta lonkkaniveldysplasian varalta ja polvilumpion luksaation tutkimista joko manuaalisella palpaatiolla tai röntgenkuvauksella.

Vaikka tuomme esille kissojen erilaisia testaussuosituksia, niin painotamme, että norjalainen metsäkissa on yksi terveimmistä kissaroduista. Onneksemme kasvatus on Suomessa pienimuotoista eikä ns. massakasvatusta liiemmin esiinny, joka osaltaan on vaikuttamassa kissojen hyvinvointiin ja terveyteen.