Norjalainen metsäkissa ry

Yhdistyksen tarkoitus

Norjalainen metsäkissa ry. perustettiin vuonna 1989. Toimintaa norjalaisen metsäkissan hyväksi oli jo aiemminkin ollut. Suomen Rotukissayhdistys ry:n alaisena toimi Metsäkissajaosto joitakin vuosia ennen oman yhdistyksen perustamista. Kymmenkunta innokasta perustajajäsentä loi pohjan norjalaisen metsäkissan rotuyhdistykselle.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää norjalaisen metsäkissan kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia metsäkissoista kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä. Päämääräänsä yhdistys pyrkii tiedotus-, neuvonta-, kokous- ja kustannustoiminnalla, kissanäyttelyillä sekä ylläpitämällä yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin kissajärjestöihin. Norjalainen metsäkissa ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki norjalaisesta metsäkissasta kiinnostuneet henkilöt. Yhdistyksen jäseneksi pääsee suorittamalla vuosittaisen jäsenmaksun yhdistyksen tilille.


Pentuvälitys

Yhdistys ylläpitää listaa jäsentensä varattavina olevista pennuista ja uutta kotia etsivistä aikuisista norjalaisista metsäkissoista, jotka on rekisteröity Suomen Kissaliiton rekisteriin. Norjalaisella metsäkissalla on aina rekisterikirja, jonka kasvattaja antaa luovutuksen yhteydessä tai toimittaa ilman lisämaksua pennun ostajalle. Yhdistyksen hallitus valitsee vuosittain pentuvälittäjät, joilta saa tietoa kasvattajista ja varattavina olevista metsäkissoista, kissojen syntymäajoista, pennun vanhemmista, väreistä ym. Pentulista julkaistaan METTIS-lehdissä sekä Internetissä yhdistyksen kotisivuilla.


Esittelynäyttelyt

Norjalainen metsäkissa ry. järjestää vuosittain esittelynäyttelyjä, jotka ovat yleisölle tarkoitettuja kissojen ja kissarotujen esittelytilaisuuksia, joissa tietysti norjalainen metsäkissa on hyvin edustettuna.
Esittelynäyttelyissä jaetaan tietoa kaikista kissaroduista ja annetaan mahdollisimman monipuolinen kuva koko kissamaailmasta. Esittelynäyttelyissä tuomarit eivät arvostele kissoja.


METTIS-lehti

Yhdistys julkaisee omaa METTIS-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdessä on mm. ajankohtaista tietoa norjalaisesta metsäkissasta, kirjoituksia koti- ja ulkomaisista tapahtumista, pentu-uutisia, näyttelytuloksia, sekä kertomuksia ja kuvia suloisista suojateistamme.


Jäsentapaamiset

Erilaisia jäsentapaamisia yhdistys pyrkii järjestämään vuosittain. Tapahtuman yhteyteen voidaan järjestää luento jäsenistöä kiinnostavasta aiheesta, esimerkiksi kissan ruokinnasta, sairauksista, näyttelytoiminnasta, rodun ongelmista ym. Tärkeintä on saattaa yhteen sekä näyttelyissä käyvä että käymätön jäsenistö keskustelemaan kaikista kissa-asioista ja tapaamaan muita metsäkissan omistajia ja kasvattajia.


Vuoden parhaat norjalaiset metsäkissat

Viralliset näyttelytulokset listattuna Kissaliiton tuloslaskentaan.

Kilpailuun osallistuvat automaattisesti suomessa asuvat norjalaiset metsäkissat, joiden omistajista kaikki ovat Norjalainen metsäkissa ry:n jäseniä, elleivät omistajat kiellä osallistumista.


Kansainvälinen Top 20

Kansainvälinen metsäkissakilpailu on saanut alkunsa Tanskan ehdotuksesta. Kilpailu on tarkoitettu kaikille FIFen alaisten metsäkissayhdistysten jäsenten norjalaisille metsäkissoille. Kilpailu on jaettu kolmeen ryhmään: aikuiset, kastraatit ja nuoret kilpailevat omissa luokissaan. Jokaisen vuoden voittajakissat saavat diplomin.


Kansainvälinen yhteistyö

Norjalainen metsäkissa ry:n yhtenä tavoitteena on olla jatkuvasti yhteydessä muihin ulkomaisiin metsäkissayhdistyksiin. Kerran vuodessa järjestettävän maailmannäyttelyn yhteydessä on Tanskan aloitteesta vuodesta 1993 järjestetty kansainvälinen metsäkissaseminaari. Osanottajia on ollut ympäri Eurooppaa, kirjallisesti on osallistuttu jopa USA:sta asti. Kokouksessa käsitellään eri maiden näkemyksiä norjalaisesta metsäkissasta, rekisteröinti- ja näyttelyasioita, standardia, rodun ongelmia, tuomarityöskentelyä sekä kaikkea muuta ajankohtaista. Vuonna 1994 Sveitsissä valittiin metsäkissasihteeri kaikkien metsäkissayhdistysten yhteyshenkilöksi.