YHDISTYS TUKEE SEURAAVIA TERVEYSTUTKIMUKSIA:
- DNA verinäytteen otto Kissangeenit geenipankkiin
- aikuisen ja ikääntyvän kissan (yli 5 vuotiaan) sydänultraus
- ruumiinavaustuki

YHDISTYKSEN TUKI DNA-VERINÄYTTEENOTTOON

Yhdistys tukee Kissangeenit DNA-näytteenottoa 10 eur/norjalainen metsäkissa. Tuki maksetaan eläinlääkärin kuittia vastaan, ja näytteenotto on oltava kuitissa eriteltynä. Kuitissa tulee näkyä kissan rotu ja rekisterinimi. Lähetä kuitti rahastonhoitajalle tilinumerosi kera.

Mukaan verinäytteenottoon tarvitset lomakkeen, jonka voit täyttää valmiiksi ja tulostaa Kissangeenit-hankkeen kotisivulta: www.kissangeenit.fi


AIKUISEN JA IKÄÄNTYVÄN KISSAN SYDÄNULTRAUKSEN TUKEMINEN

Norjalainen metsäkissa ry tukee aikuisten ja ikääntyvien norjalaisten metsäkissojen sydämen ultrausta 1.1.2017 alkaen. Tuen suuruus on 25 euroa / ultrauskerta. Tuki voidaan myöntää samalle kissalle kaksi kertaa. Sydänultrattavan kissan tulee ultraushetkellä olla vähintään 5-vuotias tuen saadakseen ja toinen tukikerta voi olla aikaisintaan 2 vuoden kuluttua ensimmäisestä.

Tukea maksetaan seuraavien ehtojen täyttyessä:
1. Tukea maksetaan Suomessa asuvan rekisteröidyn norjalaisen metsäkissan sydänultrauksesta.
2. Ennen tuen hakemista ultraustuloksen pitää näkyä Kissaliiton Omakissassa (julkinen näkymä) tai PawPedsissä. Kissan omistaja toimittaa itse ultraustuloksen Kissaliiton Omakissaan tai PawPedsiin.
3. Tuen ehtona on, että kissasta on otettu DNA-verinäyte Kissojen geenitutkimukseen. Verinäyte on voitu ottaa jo aiemmin tai sen voi ottaa ultraushetkellä. Tukea hakevan on pystyttävä todistamaan, että kissasta on otettu DNA-verinäyte.
4. Tukea ei makseta takautuvasti ennen 1.1.2017 ultratuista kissoista.

Yhdistys toivoo, että kissojen omistajat ilmoittavat Kissojen geenitutkimukselle kissan sydänultrauksen tuloksista. Kissojen geenitutkimuksen tavoitteena on rakentaa kattava suomalaisten rotukissojen DNA-pankki, jota voi hyödyntää kissojen perinnöllisten sairauksien ja ominaisuuksien kartoittamisessa. Tutkimus on mahdollista vain kissanomistajien ja kasvattajien toimittamien näytteiden avulla. Kissojen geenitutkimus toivoo näytteitä paitsi perinnöllisistä sairauksista kärsivistä kissoista ja niiden sukulaisista, myös mahdollisimman kattavasti suomalaisista rotukissoista. Varsinkin vanhojen, terveiden kissojen näytteet ovat arvokkaita.


RUUMIINAVAUSTEN TUKEMINEN

Yhdistys tukee rekisteröityjen norjalaisten metsäkissojen ruumiinavauksia, jotta rodun terveydestä saataisiin kattavampaa tietoa.
Norjalaisten metsäkissojen omistajat ja kasvattajat ovat panostaneet paljon norjalaisen metsäkissarodun terveyden edistämiseen. Tulevaisuutta varten olisi tärkeää saada kaikista kissoista DNA-verinäyte kissojen geenipankkiin sekä selvitettyä oikea kuolinsyy. Todellinen kuolinsyy saadaan selvitettyä ruumiinavauksessa. Näin voisimme jatkossa ehkä saada käyttöön geenitestejä, joilla voidaan kartoittaa kissojen terveystilanne ennen niiden käyttämistä kasvatukseen.
Yhdistyksen suositus on, että kaikille kissoille, jotka eivät ole kuolleet tapaturmaisesti tehtäisiin ruumiinavaus. Yhdistys tukee ruumiinavauksesta aiheutuneita kuluja 2015 alkaen myöhemmin luetelluin ehdoin.
Yhdistys suosittaa, että jokainen kasvattaja lisää kauppakirjaan pykälän jossa edellytetään kissan avausta sen kuoltua.
Avattavan norjalaisen metsäkissan omistajan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen tukea saadakseen.

Yhdistys suosittelee käytettäväksi Yliopiston patologian osastoa, koska sieltä pyydettäessä lähetetään DNA-näyte Kissojen geenitutkimukseen.

Yhdistys maksaa ruumiinavauksen tukea pentujen osalta 30 euroa ja yli 12- viikkoisten pentujen sekä aikuisten osalta 70 euroa.
Tukea maksetaan seuraavien ehtojen täytyttyä:

1. Tukea maksetaan Suomessa asuvan rekisteröidyn norjalaisen metsäkissan avaustuloksesta.
2. Korvauksia ei makseta tapaturmaisesti kuolleiden kissojen tai kuolleena syntyneiden pentujen avauksista.
3. Tuen ehtona on, että kissasta on otettu DNA-verinäyte Kissojen geenitutkimukseen. Näyte suositellaan otettavan viimeistään eutanasian yhteydessä ennen kissan lähettämistä avattavaksi. Tarpeen vaatiessa näyte voidaan erikseen pyydettäessä ottaa myös Helsingin yliopiston patologian osastolla (HUOM! Evirassa ei mahdollista.)
4. Tukea maksetaan Helsingin Yliopiston patologian osaston ja Eviran patologian tutkimusyksikön suorittamista ruumiinavauksista.
Yhdistys voi käyttää avaustuloksia rodun terveyden edistämis- ja tutkimustöissä ja voi halutessaan julkaista tilastoja tuloksista. Yhdistys sitoutuu siihen, että kissojen tietoja ei käytetä julkisissa analyyseissä tai julkaisuissa yksilöidysti niin, että kissalle tai kissan omistajalle aiheutuisi siitä negatiivista huomiota. Yhdistys voi luovuttaa avaustuloksia myös muihin kissojen terveystutkimuksiin.

Tukea haettaessa omistajan tulee lähettää yhdistykselle seuraavat asiakirjat ja tiedot:
1 Kissan ruumiinavauksen suorittaneen patologin lausunto ja lasku.
2 Kopio kissan sukutaulusta tai rekisteröimättömän pennun vanhempien sukutauluista.
3 Kissan omistajan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
4 Kissan omistajan pankkiyhteystiedot.

Asiakirjat lähetetään terveysrekisterin hoitajalle, joka antaa tarvittaessa myös lisätietoja:
Sähköpostilla: henriikka.neittaanmaki @ gmail.com (poista välit)
Tukea maksetaan vuoden 2015 alusta lähtien.
Myös ennen vuotta 2015 tehtyjen avauksien tulokset ovat tärkeitä ja niitä otetaan mielellään vastaan, mutta niistä ei makseta tukea.

Ruumiinavauksia tekevät:

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta/patologia
Mustialankatu 1, 00790 Helsinki p. 029 4157189
Lähete obduktioon (ruumiinavaukseen): http://www.vetmed.helsinki.fi/vetbio/patologia/dia...

Evira/Patologian tutkimusyksikkö

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki p. 029 530 0400 (vaihde)
Lähete obduktioon (ruumiinavaukseen): www.evira.fi - eläimet – eläinten terveys ja eläintaudit – näytteenotto ja lähetysohjeet